Loading

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan Araştırma makaleleri

1. Yavuzer, R., A. Sarı, Y. Sarıgüney, O. Latifoğlu ve K. Atabay, “Hastanız Ne Düşünüyor?”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 132-135 (2001)

2. Sarı, A., R. Yavuzer, Y. Başterzi, S. Ayhan ve O. Latifoğlu,  “Lenfatik Malformasyonlar ve Tedavileri”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 11, 27-31 (2003)

3. Latifoğlu, O., A. Sarı, R. Yavuzer ve S. Tuncer, “Sünnette Dartos Fasyası Korunmalı Mı?”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 11, 187-190 (2003)

4. Ayhan, S., Y. Demirtaş, A. Sarı, İ. Yazıcı ve S. Özmen, “Derin İnferior Epigastrik Arter Perforatör Flebi ile Meme Rekonstrüksiyonu”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 12, 158-169 (2004)

5. Başterzi, Y., A. Sarı, A. Fesli, Ş. Ünal, E. Arslan ve F. Demirkan, “Sorunlu Alıcı Yatağa Deri Grefti Uygulamalarında Topikal Negatif Basınç Uygulamalarının Greft Sağ Kalımına Etkisi”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 15, 12-16 (2007)

6. Sarı, A., T. Yener, Y. Başterzi, Ş. Ünal, E. Arslan ve F. Demirkan, “Panoramik Çene Radyografilerinde Hatalı Çekim Oranları”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16, 74-78 (2008)