Loading

Ulusal Kitap Yazarlığı - Çevirisi

1. Sarı, A. ve Ş. Ünal, “Deri ve Derialtı Yumuşak Dokuya Yaklaşım”, Cerrahi Hastalarda Tanı     ve Fizik Muayene, ed. S. Aydın, T. Akça ve T. Çolak, 395-408, Nobel Kitabevi, Adana, 2008. 
2. Ünal, Ş. ve A. Sarı (çeviri), “Üst Ekstremitenin Kompresyon Nöropatileri ve Elektrofizyolojik   Çalışmalar”, Grabb & Smith’s Plastic Surgery, çeviri ed. S.M. Gültan, 830-834, Güneş Tıp       Kitabevleri, Ankara, 2010