Loading

Ulusal Poster Bildiriler

1. Sarı, A., R. Yavuzer, O. Latifoğlu ve M. C. Çelebi, “İntraosseous zigomatik hemanjiyom”, 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 76, İzmir, 2000.

2. Sarı, A., Y. Başterzi, S. Özmen, R. Yavuzer, O. Latifoğlu ve M. C. Çelebi, “Maksillofasyal Yaralanmalarda Acil Tedavi”, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 40, Abant, Bolu, 2001.

3. Sarı, A., S. Ayhan, Y. Başterzi, S. Özmen, Y. Sarıgüney, O. Latifoğlu ve S. Çenetoğlu, “Kliniğimizde El Yaralanmalarının Profili ve Mikrocerrahinin Yeri: 5 Yıllık değerlendirme”, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 41, Abant, Bolu, 2001.

4. Sarı, A., S. Ayhan, S. Özmen, Y. Başterzi ve O. Latifoğlu, “Ayakta Degloving Yaralanmasına Yaklaşım”, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 43, Abant, Bolu, 2001.

5. Başterzi Y., A. Sarı, R. Yavuzer ve K. Atabay, “İzole Orbita Medial Duvar Kırıklarında Değişik bir Klinik Tablo: Gecikmiş Periorbital Amfizem”, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 42, Abant, Bolu, 2001.

6. Başterzi Y., R. Yavuzer, A. Sarı, K. Fındıkçıoğlu ve M. C. Çelebi, “Kondroid Syringoma”, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 116, İstanbul, 2001.

7. Başterzi, Y., S. Ayhan, A. Sarı ve K. Atabay, “Radyoterapi Sonrası Küçültme Mamoplastisinin Ardından Total Meme Kaybı”, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 142-143, İstanbul, 2001.

8. Yavuzer, R., A. Sarı, S. Özmen ve O. Latifoğlu, “Nadir Kraniyofasiyal Yarıkların Tedavisinde Erken Kemik ve Kıkırdak Grefti Kullanılması”, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 102, İstanbul, 2001.

9. Sarı, A., S. Ayhan, Y. Sarıgüney, F. Şahin, T. Çavuşoğlu ve M. C. Çelebi, “Göğüs Duvarı Primitif Nöroektodermal Tümörü”, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 129-130, İstanbul, 2001.

10. Sarı, A., S. Ayhan, Ö. Uluoğlu, S. Özmen, M. Boyacıoğlu ve M. C. Çelebi, “Çocuklukta Nabir Bir Tümör: Alt dudak Fibrosarkomu”, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 156-157, İstanbul, 2001.

11. Sarı, A., R. Yavuzer, İ. Işık, Ö. Uluoğlu ve K. Atabay, “Agresif Seyirli Juvenil Ossifiye-Fibroma”, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 157, İstanbul, 2001.

12. Yavuzer R., A. Sarı, Ö. Ataoğlu ve F. Şahin, “Alveol ve Dilde Konjenital Epulis”, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 178, İstanbul, 2001.

13. Yavuzer, R., A. Sarı, Ö. Uluoğlu, Y. Sarıgüney, M. Boyacıoğlu, O. Latifoğlu ve M. C. Çelebi, “Lokalize Proteus Sendromu”, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 178, İstanbul, 2001.

14. Sarı, A., R. Yavuzer, S. Ayhan, C. Sezer, Ö. S. Erdem, O. Latifoğlu ve S. Çenetoğlu, “Dupuytren Kontraktürüne Eşlik Eden Pacini Cisimcik Anomalileri”, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 196, İstanbul, 2001.

15. Sarı, A., S. Tuncer, R. Yavuzer ve O. Latifoğlu, “Atipik Prezentasyonlu Pilomaktiksoma Olgusu”, 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 58, Ankara, 2002.

16. Sarı, A., R. Yavuzer, Y. Başterzi ve M. C. Çelebi, “Meme Cildinde Nadir Bir Tümör: Mikrokistik Adneksal Karsinom”, 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 102, Ankara, 2002.

17. Sarı, A., S. Ayhan, Ö. Uluoğlu, İ. Yazıcı, Y. Demir ve M. C. Celebi, “Üst Ekstremitede Travma Sonrası Geç Dönemde Fark Edilen Epiteloid Sarkom Olgusu”, 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 80, Ankara, 2002.

18. Sarı, A., Y. Başterzi, R. Yavuzer ve O. Latifoğlu, “Metatipik Karsinom ile Komplike Olmuş Lineer Nevus Sebaseus: Olgu sunumu”, 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 59, Ankara, 2002.

19. Başterzi, Y., A. Sarı, S. Ayhan ve S. Çenetoğlu, “Ayak Tabanının Dev Epidermoid Kisti”, 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 49, Ankara, 2002.

20. Sarı, A., S. Ayhan, K. Fındıkçıoğlu ve K. Atabay, “Hemangioperisitoma Tedavisinde Embolizasyon ve Cerrahi: Olgu Sunumu”, 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 85, Ankara, 2002.

21. Ünal, Ş., G. Ağaoğlu, A. Sarı ve M. Siemionow, “Kadavrada Kompozit Yüz-Skalp Transplantasyon Modeli”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 40-41, Konya, 2005.

22. Aksoy, A., Y. Başterzi, A. Sarı ve Ş. Ünal. “Yaygın Tendinöz Ksantomatosis: Bir Vaka Sunumu”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 238-239, Konya, 2005.

23. Demirkan, F., N. Tütüncü, A. Sarı ve E. Arslan, “Serbest Flep Verici Alan Seçiminde Dikkat Edilecek Bir Nokta: Mezoterapi”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 436-437, Konya, 2005.

24. Başterzi, Y., A. Sarı, A. Fesli ve T. Yener, “Septorinoplasti Sonrası Ortaya Çıkan Göz Kapağı Ksantelezması”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 282-283, Ankara, 2006.

25. Sarı, A., T. Yener ve O. Gürbüz, “Seri Eksizyonlar ve Kemik Traşlanması ile Makrodaktili Tedavisi”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 201, Ankara, 2006.

26. Başterzi, Y., C. Bağdatoğlu, A. Sarı, F. Demirkan ve A. Fesli, “Aplasia Cutis Congenita: Modern Yara Örtüleriyle Tedavi”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 182-183, Ankara, 2006.

27. Sarı, A., A. Sarı, A. Aksoy ve Y. Başterzi, “Bir Kurşunun Frontal Sinüsten Gastrointestinal Kanala Uzanan Beklenmedik Yolculuğu”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 163, Ankara, 2006.

28. Sarı, A., A. Aksoy, İ. Cebeci ve Y. Başterzi, “Panoramik Mandibula Grafilerinde Karşılaşılan Hayalet Görüntüler”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 159, Eskişehir, 2007.

29. Sarı, A., A. Aksoy, Y. Başterzi ve Ş. Ünal, “Oral Komissür Onarımında Yeni Bir Teknik: Asterisk Flebi” 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 270, Antalya, 2008.

30. Sarı, A., A. Fesli, V. Beden ve F. Demirkan, “Ters Akımlı Dorsal Metakarpal Arter Flepleri”, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 271, Antalya, 2008.

31. Başterzi Y., H. Canbaz, A. Aksoy, A. Sarı, Ö. Türkmenoğu ve M. Çağlıkülekçi, “Komplike Plonidal Sinüslerde Sakral Doku Defektlerinin S-GAP Flep ile Rekonstrüksiyonu”, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 391-392, Antalya, 2008.

32. Tuncer, S., A. Sarı, Y. Başterzi, Ş. Ünal ve F. Demirkan, “Pediküllü Torakodorsal Arter Perforatör Flebiyle Pediatrik Antekübital Yanık Kontraktürünün Onarımı”, 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 185, Adana, 2009.

33. Güşen M., S. Aslan, A. Sarı. “Kombine Latissimus Dorsi ve Serratus Anterior Faysa Flebi Kullanımı ile Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, PP007, Çeşme, 2011