Loading

Ulusal Sözlü Bildiriler

1. Sarı, A., O. Latifoğlu, R. Yavuzer, S. Tuncer, S. Çenetoğlu, K. Atabay ve M. C. Çelebi, “Sirkümsizyonda Dartos Fasyasının Korunması”, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 64-65, İstanbul, 2001.

2. Ayhan, S., A. Sarı, İ. Yazıcı, S. Kandal ve M. C. Celebi, “Meme Rekonstrüksiyonunda İdeali Ararken: Perforatör Flep Deneyimlerimiz”, 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 74-75, Ankara, 2002.

3. Ünal, Ş., A. Klimczak, G. Agaoğlu, A. Sarı ve M. Siemionow, “Vaskülarize Kemik İliği Transplantasyonunu Takiben T ve B Hücrelerinin Karakteristikleri”, 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 105-106, Ankara, 2004.

4. Sarı, A., Ş. Ünal ve M. Siemionow, “Sinir Allogreft Uygulamalarında Greft Kalınlığı ve Kablo Sayısının Rejenerasyona Etkileri”, 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 23-24, Ankara, 2004.

5. Sarı, A., Ş. Ünal, A. Klimczak ve M. Siemionow, “Tam Kablo Sinir Allogreft Uygulamalarında Değişik İmmünosüpresif Tedavi Protokollerinin Sinir İyileşmesi Üzerine Etkileri”, 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 25-26, Ankara, 2004.

6. Gürbüz, O., A. Sarı, Ş. Ünal, A. Fesli ve E. Arslan, “Orak Hücreli Anemiye Bağlı Bacak Ülserlerinin Tedavisinde Farklı Bir Seçenek: Lokal Koloni Stimule Edici Faktör Uygulamaları”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 119-120, Konya, 2005.

7. Arslan, E., Y. Başterzi, A. Aksoy, C. Majka, Ş. Ünal, A. Sarı ve F. Demirkan, “Karnitin ve Askorbik Asitin Rat Dorsal Deri Flebinin Distalinde Oluşturulan Yanığa Etkisi”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 100-101, Konya, 2005.

8. Sarı, A., Y. Başterzi, T. Karabacak, B. Taşdelen ve F. Demirkan, “Gazlı Bezlerden Kopan Mikroskopik Parçacıkların Yabancı Cisim Reaksiyonu Oluşturma Potansiyelleri”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 90, Ankara, 2006.

9. Sarı, A., S. Tuncer, S. Ayhan, Ç. Elmas, C Özoğul ve O. Latifoğlu, “Perikondrium ve Periost Greftlerinden Elde Edilen Yeni Dokunun Miktar ve Kalitesini Arttırabilir Miyiz?”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 144, Ankara, 2006.

10. Fesli, A., T. Yener, F. Demirkan, A. Sarı, Y. Başterzi, Ş. Ünal ve E. Arslan, “Enfekte Yaralarda Topikal Negatif Basınç Uygulamasının Yara Küçülmesine Etkisi”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 87, Ankara, 2006.

11. Demirkan, F., Y. Başterzi, S. Ünal, E. Arslan ve A. Sarı, “Güncel Tıp Eğitimi Kuralları Doğrultusunda Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlık Eğitim Programında Yapılabilecek İyileştirmeler”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi,74, Ankara, 2006.

12. Sarı, A., T. Yener, Y. Başterzi, Ş. Ünal, E. Arslan ve F. Demirkan, “Panoramik Mandibula Radyografileri Ne Oranda Hatalı Çekiliyor”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 98, Eskişehir, 2007.

13. Sarı, A., O. Gürbüz, N. Yılmaz, B. Taşdelen, G. Eskandari ve Y. Başterzi,  “Granülosit Koloni Uyarıcı Faktörün Anjiyogenez ve İskemik Flep Yaşayabilirliği Üzerine Etkileri”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 6-8, Eskişehir, 2007. (Ödül: Uzman bildiri Yarışması – Deneysel Dal – İkincilik Ödülü)

14. Aksoy, A., Ş. Ünal, A. Sarı, F. Demirkan ve O. Gürbüz, “Alt Ekstremitedeki Doku Defektlerinde Serbest Flep Uygulamalarımız”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 80, Eskişehir, 2007.

15. Sarı, A., A. Fesli, Ş. Ünal, E. Arslan ve F. Demirkan, “Yüz ve Skalp Bölgesinde Kompozit Doku Eksikliklerinin Onarımında Serbest Flep Deneyimlerimiz”, III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 69, İstanbul, 2007.

16. Sarı, A., F. Demirkan, O. Gürbüz, Ş. Ünal ve E. Arslan, “Klinik Olarak Uzamış Ödem İzlenen Serbest Fleplerde Radyokolloid Enjeksiyonu İle Flep Lenfatik Akımının Görüntülenmesi”, III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 84-85, İstanbul, 2007.

17. Demirkan, F., A. Sarı, Ş. Ünal, O. Gürbüz ve A. Fesli, “Aynı Bölgeye Aktarılan 2. Serbest Fleplerle Olan Deneyimlerimiz”, III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 71, İstanbul, 2007.

18. Ünal, Ş., A. Sarı, F. Demirkan, O. Gürbüz ve A. Aksoy, “Alt Ekstremitedeki Doku Defektlerinde Serbest Kas ve Serbest Perforatör Flebi Uygulamalarımız”, III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 74-75, İstanbul, 2007.

19. Sarı, A., Ç. Sanlı, F. Demirkan, A. Fesli ve H. Öztürk, “Dördüncü Dorsal Metakarpal Arter Flebinin Ters Akımlı Olarak Palmar Dijital Arter Tabanlı Kaldırılması”, 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 43, Çeşme, İzmir, 2008.

20. Sarı, A., Ş. Ünal, E. Sönmez ve M. Siemionow, “Sinir Defektlerinin Değişik Kalınlık ve Sayıda Sinir Allogreft Kabloları ile Onarımında Fonksiyonel Sonuçların Analizi: Deneysel Çalışma”, 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 87, Çeşme, İzmir, 2008.

21. Başterzi, Y., G. Ersöz, G. Saraç, A. Sarı ve F. Demirkan, “Değişik Pansuman Malzemelerinin Antimikrobiyal Etkinliklerinin İnvitro Karşılaştırılması”, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 181, Antalya, 2008.

22. Başterzi, Y., A. Sarı, F. Demirkan, Ş. Ünal ve E. Arslan, “Çene Ekleminin Redükte Olan ve Olmayan Disk Yer Değiştirmelerinde Eklem İçi Hyaluronik Asit Enjeksiyon Tedavisi”, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 182, Antalya, 2008.

23. Başterzi, Y., A. Sarı, Ş. Ünal, F. Demirkan ve E. Arslan, “Orbita Çevresi Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Frontal Ada Flebinin Kullanımı”, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 69-70, Antalya, 2008.

24. Sarı, A., Ş. Ünal, E. Sönmez ve M. Siemionow, “ Periferik Sinir Defektlerinin Değişik Kalınlık ve Sayıda Sinir Allogreft Kabloları ile Onarımı: Deneysel Çalışma”, 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 28-29, Adana, 2009.

25. Sarı, A., A. Fesli, V. Beden ve F. Demirkan, “Ters Akımlı Dorsal Metakarpal Ada Fleplerini Nasıl Güvenle Kaldırabiliirz”,  31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 70, Adana, 2009.

26. Beden, V., Ş. Ünal, A. Sarı, T. Yener, Y. Başterzi, F. Demirkan, “Alt Ekstremite Tip IIIB Açık Kırıklarında Serbest Fleplerle Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu”, 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 305-306, Adana, 2009.

27. Güşen, M., İ. Göksel, M.A. Argın, A. Sarı, Y. Başterzi, Ş. Ünal, “Blefaropitoz Hastalarında Anterior Levator