Geçici ya da kalıcı olarak uzun süre yatağa bağımlı kalan hastalarda hareketsizliğe bağlı bası yaraları oluşabilir. Bası yaraları oluştuktan sonra özellikli bir yara bakımı gerektirirler. Kendi kendine kapanamayacak kadar büyüyen bası yaraları ameliyat edilerek komşu dokular kullanılarak kapatılabilir. Bu süreç hastanın mevcut hastalığına, yaşına ve bası yarasının büyüklük / derinliğine göre değerlendirme yapılarak planlanır.