Yanık ciddi bir travmadır. Yanığın derinliği ve yanan vücut yüzeyinin yüzdesi yanığın şiddetini belirleyen en önemli iki faktördür. Şiddetli yanığın akut dönem tedavisi yanık ünitelerine sahip hastanelerde ya da yanık merkezlerinde yapılır.  Akut yanık iyileştikten sonra geride kalan yara izleri ve deformasyonların tedavisi ise oldukça meşakkatli ve uzun bir süreçtir. Hastalarda ciddi kozmetik ve fonksiyonel kayıplar söz konusu olabilir. Yanan derinin kısmen ya da tamamen çıkartılarak yeni bir deri ile onarılması amacıyla tekrarlayan deri nakilleri gerekebilir. Yanık bölgesine komşu dokuların kullanılması benzer renk ve kalitede deri ile onarım imkanını arttırsa da kimi durumlarda komşu bölgenin kullanılması mümkün olmayabilir ya da bu bölgedeki deri miktarı yetersiz kalabilir. Bu tip durumlarda uzak vücut bölgelerinden deri nakilleri planlanabileceği gibi bazen de mevcut komşu bölge derisinin miktarını arttırmak amacıyla doku genişletici implantların kullanılması gündeme gelebilir. Bu doku genişletici implantlar sağlam deri altına ameliyat ile yerleştirilir ve belirli bir süreç içerisinde dışarıdan serum enjeksiyonu ile kademeli olarak şişirilir. Şişirme süreci sonrasında yeterli deri miktarı kazınıldığında ikinci bir ameliyat ile implant çıkartılır ve genişlemiş olan deri yanmış olan derinin yerine aktarılır. Yanık, eklemlere komşu bölgelerde olduğunda sert yanık izleri eklem hareketlerini kısıtlayabilir. Bu tip durumlarda da eklem hareketlerini serbestlemeye yönelik bir ya da birden fazla cerrahi işlem gerekebilir.