Geçirilmiş cerrahiler ya da yaralanmalar neticesinde vücudun farklı bölgelerinde istenmeyen yara izleri kalabilir. Bu izler kozmetik açıdan sorun yaratabileceği gibi kimi durumlarda eklem hareketlerindeki kısıtlanmalar gibi fonksiyonel sorunlar da yaratabilirler.Çoğu durumda bu izleri daha kabul edilebilir ve daha az belirgin hale dönüştürebilmek ya da eklem hareketlerini serbest bırakacak şekilde izlerin yönelimlerini değiştirmek mümkündür.