Meme kanserinin tanı, tedavi ve takibi birden fazla uzmanlık alanını ilgilendiren multidisipliner bir süreçtir.  Kısmen ya da tümden alınan memelerin şekil ve hacim olarak onarılmaları mümkündür. Hastanın kanser hastalığının evresi, uygulanan kemoterapi ve radyoterapi (ışın tedavisi) süreçleri yapılacak onarımın tipini planlama ve belirlemede mühimdir. Meme onarı hastanın kendi dokuları kullanılarak ya da hazır silikon meme protezleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Her yöntem her hasta için uygun olmayabilir. Kimi durumlarda iki aşamalı onarım ameliyatları gerekebilir.  Bazı hastalarda karşı memenin de koruyucu amaçlı alınması gerekebilir, bu durumda karşı meme için de meme onarım cerrahisi uygulanır.